معرفی اجمالی

همگام با نظام بانکی کشور و حرکت به سوی اعتبارسنجی مشتریان برای تعیین محدوده ارایه خدمات و تسهیلات به مشتریان، سامانه اعتبارسنجی فرانام اقدام به طراحی و تولید سامانه پیشرفته اعتبارسنجی مشتریان نموده است این سامانه تمامی اطلاعات موجود مشتریان در بانک را دریافت نموده و اقدام به رتبه بندی اعتباری می‌نماید و سپس بر اساس محدوده‌های امتیازی که در سامانه اعتبارسنجی فرانام تعریف شده است، و بر مبنای امتیازات کسب شده توسط مشتری، میزان تسهیلات قابل ارایه به مشتریان توسط سامانه پیشنهاد می شود.

 

مشتریان

با توجه به سابقه دیرین این سامانه اعتبار سنجی فرانام در حوزه فعالیت اعتبارسنجی، مشتریانی چون بانک‌های ملت، صادرات، سپه، کشاورزی، آینده، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سینا، انصار، تعاون اسلامی، توسعه و تعاون، موسسه مالی و اعتباری مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، موسسه قرض الحسنه رسالت را در بر دارد.

 

استعلام جامع اعتباری مشتریان

استعلام تسهیلات بانک مرکزی (آفلاین و آنلاین)

استعلام چک برگشتی بانک مرکزی (آفلاین و آنلاین)

یکپارچگی با استعلام ذینفع واحد

استعلام‌های داخلی (کد اعتباری و ….)

استعلام احراز هویت مشتریان

استعلام ثبت احوال آفلاین و آنلاین (مشتریان حقیقی)

استعلام پست (استعلام آدرس و تلفن)

استعلام ثبت اسناد (مشتریان حقیقی)

استعلام پژواک (اتباع بیگانه)

یکپارچگی با تمامی سرویس‌های استعلامی پایه نظیر استعلام‌های احراز هویت و استعلام‌های بانک مرکزی

یکپارچگی با امتیازات مشتری در باشگاه مشتریان

یکپارچگی با سامانه اعتبارسنجی فرانام خوشه بندی مشتریان به روش RFM

مخفی بودن مدل امتیازدهی و اطلاعات پایه مشتریان برای ارکان اعتباری شعب

دارای ماژول طراحی معیارها و پارامترهای امتیازدهی به صورت داینامیک

تعریف اوزان پارامترها به صورت داینامیک

ثبت سوابق سامانه اعتبارسنجی فرانام مشتریان برای بررسی‌های کنترلی

تعریف امتیازات بر اساس پارامترهای سن، شغل، دارایی‌های منقول و غیرمنقول

واکشی اطلاعات دارایی‌های مشتری از سایر سامانه‌ها و یا ورود در فرم‌های طراح شده

تعریف رتبه اعتباری مشتری به صورت پیش فرض و داینامیک

پیشنهاد محدوده ارایه خدمات به مشتری بر اساس امتیازات کسب شده

RFM خوشه بندی مشتریان

1- محاسبه امتیازات مشتری بر اساس پارامترهای R,F,M بر مبنای مانده حساب مشتری و تراکنش‌های مشتری

2- محاسبه ارزش زمانی مشتری (CVL)

3- تحلیل مانده حساب‌های مشتری بر حسب میانگین مانده، فرکانس برداشت، تراکنش‌ها و مدت زمان رسوب مانده

4- مشاهده تاثیر طرح‌های سپرده‌گذاری بر روی رفتار سپرده‌گذاری مشتریان

5- روند تغییر رسوب منابع به تفکیک مشتری، شعب و شبکه

6- انجام محاسبات و شناسایی بر اساس مانده حساب‌های مشتریان و تراکنش‌های مشتریان

7- تفکیک مشتریان برتر و مشتریان رویگردان بر اساس سن، جنس، تحصیلات و …

8- مشاهده نتایج به تفکیک انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه و …

   

استعلام احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان موسسات مالی و اعتباری

قابلیت‌های سامانه استعلام ثبت احوال آفلاین و آنلاین

استعلام ثبت اسناد

استعلام پست

استعلام افتتاح حساب جاری و تسهیلات

استعلام چک برگشتی و رفع سوء اثر

 

سامانه ذینفع واحد

حجم بالای معوقات بانکی در چند سال گذشته، دغدغه اصلی مدیران اعتباری بانکی می‌باشد. روش‌هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی تنها در شرایطی موثر است که ارتباطات قابل توجهی بین آنها وجود نداشته باشد.

پیچیدگی‌های کسب و کاری باعث شده است که گروه‌های مختلفی از مشتریان، ذینفع یکدیگر باشند. در صورت عدم شناسایی ارتباطات بین افراد و شرکت‌ها، اعطا تسهیلات به گروه‌های تجاری ریسک‌های اعتباری بانک‌ها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل مطابق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، اعطا هر گونه تسهیلات و تعهدات کلان منوط به شناسایی ذینفعان اعتباری شده است. شناسایی ارتباطات بین مشتریان و گروه‌های تجاری ذینفع بر اساس اطلاعات موجود، در دستور العمل‌های بانک مرکزی تاکید شده است.

سامانه ذینفع واحد فرانام به گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین ارتباطات ممکن را بین گروه‌های تجاری و مشتریان حقیقی کشف نماید و مطابق بررسی‌های ناظران بانک مرکزی به عنوان بهترین سامانه اعتبارسنجی موجود در کشور شناسایی شده است. سامانه اعتبار سنجی فرانام ذینفع واحد در بانک‌های صادرات و آینده عملیاتی شده است.