با توجه به اهمیت جایگاه رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی در دنیا و همچنین عدم توجه کافی به این موضوع در داخل کشور به دلیل عدم آگاهی کافی از چنین دانش جهانی، طراحی تارنمایی که به پوشش این موضوع در داخل کشور بپردازد ضروری به نظر می‌رسید تا در کنار اطلاع‌رسانی، آموزش و ایجاد منبعی غنی برای اقشار مختلف جامعه، اقدام به پوشش اخبار مربوطه در این حوزه در داخل و خارج از کشور نموده و به ارائه مفاهیم موجود در این زمینه، بیان تحولات رخ داده شده در این حوزه در داخل و خارج از کشور بپردازد.

تارنمای پیش‌رو متشکل از سه بخش اصلی می‌باشد: 1- بخش آموزش که به ارائه و تشریح مفاهیم موجود در این حوزه می‌پردازد 2- بخش اطلاع‌رسانی و اخبار که به گزارش بروزترین و جدیدترین تحولات صورت گرفته در این حوزه در داخل و خارج از کشور پرداخته می‌شود 3- بخش سوم، به معرفی و بررسی شرکت‌های فعال در این زمینه اعم از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌پردازد.