مطالب اخیر

شرکت پرداخت الکترونیک سداد به عنوان جزء اجرایی بانک ملی در زمینه پرداخت از سال 1393 فعالیت می‌نماید و تا به امروز خدمت‌رسانی گسترده‌ای نیز در سطح کشور داشته است. اخیراً محمدمهدی صادق، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، از افزایش تعداد تراکنش‌های شرکت طی سه سال گذشته خبر داده است.