مطالب اخیر

خبرگزاری بلومبرگ در طی خبری اعلام کرد که شرکت رتبه‌بندی فیچ کشور ترکیه را هم‌رتبه کشورهایی از قبیل برزیل، اردن و ارمنستان می‌داند. این موسسه اخیراً در تحلیل‌های خود رتبه اعتباری ترکیه را به BB- تنزل داده است.

پیش بینی می شود علی رغم حمایت های گسترده دولت از تمام فعالیت های اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا، اقتصاد این کشور در سال پیش رو با رکود 7.1 درصدی مواجه گردد.