مطالب اخیر

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شبکه پرداخت در بهمن ماه افزایش یافته و تعداد آن به ۱۰۴ میلیون و ۹۹۲ هزار کارت رسیده است.

اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی کشور تا پایان آبان ماه ۹۸ اعلام نمود؛ در این گزارش کارت‌های صادره شامل کارت‌ برداشت، کارت اعتباری، کارت خرید یا هدیه و کارت‌های پول الکترونیک می‌باشد که در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها ارائه گردیده است.