مطالب اخیر

بانک مرکزی در طی خبری آماری از چک‌های وصولی اعلام کرده که در مرداد ماه سال جاری حدود 672 هزار فقره به ارزش 1300 هزار میلیارد ریال چک رمزدار وصول شده که در مقایسه با خرداد ماه از نظر مبلغ 17.7 درصد و تعداد 18.7 درصد کاهش پیدا کرده است

بانک مرکزی در طی گزارشی، درخصوص آمار چک‌های وصول شده در سومین ماه سال اعلام نمود که در خرداد ماه سال جاری حدود 7 میلیون و 700 هزار فقره چک وصول شده است که طبق آمار بدست آمده از این تعداد چک‌های وصولی، 7 میلیون فقره چک عادی و مابقی چک رمزدار بوده است.