مطالب اخیر

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم و ارزش چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال 1399 نسبت به مردادماه 99 و همچنین شهریور سال گذشته، افزایش داشته است.

تعداد چک‌های برگشتی تیرماه سال 99 نیز نسبت به تیرماه سال 97، کاهشی در حدود 4.4 درصدی داشته است که این تاثیر مثبت قانون جدید صدور چک را نشان می‌دهد. با اینکه دولت به دلیل ویروس کرونا محدودیت‌های چک‌های برگشتی را تعلیق کرده، اما طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی روند نزولی داشته است.