مطالب اخیر

بانک مرکزی اخیراً در طی خبری جدیدترین آمار بدهی بانک‌ها را اعلام کرده است که نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه امسال، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی مبلغ 113 هزار و 290 میلیارد تومان تعیین شده است.