مطالب اخیر

مرابحه یکی از عقود بانکداری اسلامی بوده که در این قرارداد عرضه‌کننده، قیمت تمام شده خدمات یا اموال را به اطلاع خریدار رسانده و پس از افزودن درصدی یا مبلغ اضافی با عنوان سود آن را به خریدار می‌فروشد.