مطالب اخیر

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای سقف خدمات کارت‌های بانکی را افزایش داد. به نقل از روابط عمومی بانک، با توجه به گسترش و روند صعودی ابتلای ویروس کووید-19 و با هدف کاهش مراجعه حضوری متقاضیان به شعبات بانک این تصمیم اتخاذ شده است.

این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد بازار بین‌بانکی از زمان تأسیس تاکنون، ضمن بیان آسیب‌شناسی و چالش‌های موجود در ابعاد مختلف این بازار، راهکارهای اصلاحی و روش‌های بهبود آنها را نیز ارائه نماید

در اين مطالعه، مديريت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصی در ايران از طريق تعيين عوامل تاثيرگذار بر رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصی مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي و منابع درآمدي جديد، از جايگاه خاصي در رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است.

بعد از اجرای هرچند ناقص قانون جدید چک در سال ۹۷، جلوی جولان چک‌های برگشتی تا حدودی گرفته شد و این قانون موفق شد اندکی از اعتبار از دست رفته چک را بازگرداند.