مطالب اخیر

براساس گزارشات بانک مرکزی، مانده تسهیلات بانکی در پایان آذر ماه 98 حدود 23 درصد و مانده سپرده‌ها نیز 26.9 درصد افزایش داشته است.