مطالب اخیر

ابراهیم شیبانی رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در نشست شکل دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در ایران، حفظ ارزش پول، کنترل نقدینگی و همچنین کمک به رشد اقتصادی است و اگر نقدینگی را بتوان کنترل نمود تقاضای کل کنترل خواهد شد.