مطالب اخیر

بر اساس آخرین گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ، صکوک منتشر شده در سال 2019 به میزان 6% نسبت به سال گذشته رشد داشته است.