مطالب اخیر

  اعطای تسهیلات، پذیرش تعهدات و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان از مهم‌ترین فعالیت‌های بانک است که اگر به درستی انجام شود، بازده خوبی برای بانک فراهم می‌کند. با توجه به محدودیت منابع و فراوانی درخواست‌های اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد که اگر توجه لازم به آن مبذول نشود، سبب افزایش مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول می‌گردد […]