مطالب اخیر

شرکت DBRS MORNINGSTAR، نهاد بزرگ جهانی است که در زمینه رتبه‌بندی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دولت‌ها فعالیت می‌نماید. این مجموعه دارای 8 دفتر کار در کل دنیا بوده و بیش از 700 کارمند دارد.