مطالب اخیر

شبکه خبری راشاتودی که به اختصار به آرتی معروف است از پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال در خصوص رتبه اعتباری هندوستان خبر داد که طبق پیش‌بینی این موسسه در هفته گذشته، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با سال گذشته بیش از 17 درصد رشد خواهد داشت و با پایان سال مالی در ماه مارس به 90.6 درصد می‌رسد.

اخیراً شرکت‌های رتبه‌‌بندی اعتباری بر بسیاری از فرآیندهای جدید پویا همچون سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت دولت‌ها و شهرداری‌ها تاثیر می‌گذارند. به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های اعتباری، نباید از آنها و نحوه رتبه‌دهی یا اعتبارسنجی آن‌ها غافل شد و بایستی به لحاظ استراتژیک در فعالیت‌های هر شرکت، بنگاه، دولت، شهرداری و … لحاظ گردد.  

  در این مقاله که از سوی شرکت رتبه‌بندی اعتباری Standard and Poor’s نگاشته شده است به موضوعات مختلفی در حوزه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پرداخته شده است که شامل محورهای زیر می‌باشد: رتبه‌بندی اعتباری چیست؟ چرا رتبه‌بندی اعتباری مهم می‌باشد؟ چه کسانی از گزارشات رتبه‌بندی اعتباری استفاده می‌کنند؟ معرفی انواع آژانس‌های رتبه‌بندی مراحل استنتاج […]