مطالب اخیر

گزارش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در آخرین ماه سال 98 منتشر شده است که در آن مبلغ بیش از ۵۶ درصد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی کمتر از ۲۵ هزار تومان اعلام شده و تعداد تراکنش‌های کمتر از پنج هزار تومان نیز روند نزولی به خود گرفته است.