مطالب اخیر

طبق اعلام بانک مرکزی، در سال 1398 تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ارزشی بالغ بر 9،749،905 میلیارد ریال داشته است. این تسهیلات در قالب بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت گردیده است که در ادامه به تفضیل بیان می‌شود.