مطالب اخیر

طبق گزارش منتشر شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی کارت، تراکنش‌های شاپرک در شهریورماه سال 99 در مقایسه با مردادماه، کمتر از یک درصد و معادل 0.82 درصد رشد داشته است. 

طبق گزارش بانک مرکزی، تراکنش‌های صورت پذیرفته شاپرک در اردیبهشت ماه جاری 397.7 هزار میلیارد تومان بوده است. میزان رشد مبلغ تراکنش‌های اردیبهشت نسبت به فروردین 99.8 بوده است.

گزارش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در آخرین ماه سال 98 منتشر شده است که در آن مبلغ بیش از ۵۶ درصد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی کمتر از ۲۵ هزار تومان اعلام شده و تعداد تراکنش‌های کمتر از پنج هزار تومان نیز روند نزولی به خود گرفته است.

طبق آخرین گزارش وضعیت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در آذر ماه، بیش از دو میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام شده است که میزان و مبلغ تراکنش‌ها نسبت به آبان ماه افزایش داشته است.