مطالب اخیر

طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است، بانک‌ها موظف شدند، سوءاثر چک‌های برگشتی که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته‌اند را برطرف کنند.