مطالب اخیر

مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به پیشنهاد این بانک، درباره افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات، از موافقت بانک مرکزی با این پیشنهاد خبر داد.