مطالب اخیر

طبق اعلام آقای علی عبداللهی، ریاست مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند، تاکنون بیست هزار فقره تسهیلات کرونایی با استفاده از سفته الکترونیک به متقاضیان پرداخت شده است.

یرو اخبار پیشین مرآت مگ مبنی بر ضرورت به‌کارگیری سفته الکترونیکی در سیستم بانکی و استفاده از آن در امور جاری بانک، روز گذشته مورخ 99/5/6، از اولین نسخه سفته الکترونیک در بانک ملی ایران با حضور جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارایی و معاونان ایشان، رونمایی گردید.