مطالب اخیر

در ابلاغیه جدید وزارت بازرگانی به مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، فرآیند عملیاتی شدن صدور و تمدید کارت بازرگانی شرح گردیده است. این ابلاغیه حاکی از راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با امکان بررسی و تأیید کارت‌های بازرگانی است که از تاریخ 98/11/12 اجرایی شده است.