مطالب اخیر

یک مقام مسئول از تعریف شدن پروسه ۴۵ روزه برای انجام رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی از سوی مرکز ملی رتبه‌بندی ایران خبر داد و تصریح کرد: ۱۴ خوشه برای قرار گرفتن فعالیت‌های مختلف اقتصادی تعریف شده است.