مطالب اخیر

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری مودیز(Moody’s)  در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری کشور عربستان را در سطح A1 معرفی کرد و چشم انداز این کشور را از پایدار به منفی تغییر داد.