مطالب اخیر

بانک مرکزی روسیه در طول سال‌های گذشته به طور پیوسته در حال خرید طلا بوده و در سال 2017 توانست با پیشی گرفتن از چین، در جایگاه پنجم کشورهای جهان از لحاظ داشتن ذخایر طلا قرار بگیرد.