مطالب اخیر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به نظارت بیشتر بر افراد دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی کرده است.