مطالب اخیر

از آن جا که ایران یکی از کانون های مهم شیوع کرونا در جهان پس از چین و ایتالیا شناخته شده است، کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که در ماه های اولیه 1399 شاهد روند مستمر و گسترده ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادهای حوزه خدماتی و تولیدی خواهیم بود.

ویروس کوید 19 به علت گستردگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر نزدیک به 160 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، قلب اروپا، امریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. در این میان ضرورت پیگیری سیاستهای مقابله ای از آنجا دو چندان می گردد که […]