مطالب اخیر

عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب گفت: دو هفته پیش در شورای پول و اعتبار تعویق اقساط بدون کارمزد و جریمه به تصویب رسید و کارگروهی در دولت، 10 گروه مشمول این شرایط را تعیین کرد.

شیوع ویروس کرونا در کشور باعث ایجاد معضلات عدیده‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی گردیده و به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک را با مشکلات مالی قابل توجه مواجه ساخته است.