مطالب اخیر

مجلس شورای اسلامی در طرح جدیدی که برای بانکداری اسلامی ایران ارائه کرده و کلیات آن به تصویب رسیده، شرایط و محدودیت‌های اعطای تسهیلات میان‌مدت به بانک‌ها را شرح داده است. برهمین اساس اگر بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شد و خواهان استفاده بیشتر از حد مجاز از منابع بانک مرکزی از طریق تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها باشد، رئیس سازمان نظارت بر موسسات اعتباری که در آینده به عنوان سازمانی مستقل در بانک مرکزی شکل می‌گیرد، باید فوراً تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عالی بانک مرکزی را از رئیس‌کل درخواست کند.