مطالب اخیر

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که به اختصار به شاپرک معروف است به پشتیبانی سه ابزار ” ابزار پذیرش اینترنتی “،” ابزار پذیرش موبایلی ” و ” ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی ” می‌پردازد.

طبق گزارش بانک مرکزی، تراکنش‌های صورت پذیرفته شاپرک در اردیبهشت ماه جاری 397.7 هزار میلیارد تومان بوده است. میزان رشد مبلغ تراکنش‌های اردیبهشت نسبت به فروردین 99.8 بوده است.