مطالب اخیر

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شبکه پرداخت در بهمن ماه افزایش یافته و تعداد آن به ۱۰۴ میلیون و ۹۹۲ هزار کارت رسیده است.

طبق آخرین گزارش وضعیت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در آذر ماه، بیش از دو میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام شده است که میزان و مبلغ تراکنش‌ها نسبت به آبان ماه افزایش داشته است.