مطالب اخیر

بحث تامین مالی، مهم‌ترین کاربرد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها در بازار سرمایه است. در حال حاضر بدلیل آنکه شرکت‌ها جهت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه باید حتما تضامین کافی ارائه بدهند، تامین مالی از بازار‌سرمایه، زیاد رواج ندارد.