مطالب اخیر

بانک صادرات در هشت ماه اول سال جاری تسهیلاتی معادل 525 هزار میلیارد ریال به بخش تولیدی پرداخت کند که این تسهیلات حدود 60 درصد کل تسهیلات می‌باشد.

مهمترین وظیفه بانک مرکزی در سال جاری تحقق شعار سال می‌باشد بدین صورت که با تقسیم تسهیلات و منابع بانکی به صورت عادلانه می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و با ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید، این بخش را تقویت کند