مطالب اخیر

مهمترین وظیفه بانک مرکزی در سال جاری تحقق شعار سال می‌باشد بدین صورت که با تقسیم تسهیلات و منابع بانکی به صورت عادلانه می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و با ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید، این بخش را تقویت کند