مطالب اخیر

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، مانده تسهیلات اعطایی در شهریورماه 99 در مقایسه با اسفند 98، رشدی در حدود 18.8 درصد داشته است. در اسفند سال 98، مانده تسهیلات اعطایی 16096.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در شهریور امسال به 19128.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.