مطالب اخیر

در روزهای گذشته مدیران بانک‌های کشور توافق کردند که از روز یکم اردیبهشت امسال، نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر از 15% نشود. این تصمیم در سطوح اقتصادی دیگر نیز از جمله بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.