مطالب اخیر

موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی و اعتباری کشور ایتالیا در سال 2020 پرداخته است. طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود وضعیت اعتباری ایتالیا در سال 2020 به دلیل ثابت بودن نرخ بیکاری و همچنین شرایط خوب و پایدار نرخ بهره، همچون سال گذشته باثبات باشد.