مطالب اخیر

در سال 98، سال رونق تولید، بانک آینده علاوه بر پرداخت تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید، از منابع داخلی خود نیز به واحدهای اقتصادی و تولیدی معرفی شده از سوی کارگروه‌های استانی، با هدف تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و تثبیت و ایجاد اشتغال، تسهیلات اعطا کرد. با اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بانک آینده رتبه نخست را در پرداخت تسهیلات، در شبکه بانکی استان تهران به خود اختصاص داد.