مطالب اخیر

پیش بینی می شود علی رغم حمایت های گسترده دولت از تمام فعالیت های اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا، اقتصاد این کشور در سال پیش رو با رکود 7.1 درصدی مواجه گردد.