مطالب اخیر

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، محمد حسینی، با ذکر این نکته که اصلاح نظام بانکداری اسلامی یکی از الزامات بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع اصلاح نظام بانکی، مدت‌هاست این موضوع زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی بوده است که خوشبختانه رسیدگی به آن به ایستگاه پایانی رسیده است.