مطالب اخیر

شرکت رتبه‌بندی اعتباری GCR در سال 1996 به عنوان بازوی آفریقایی داف و فلپس در بورس اوراق بهادار نیویورک تاسیس شد. از همان ابتدای فعالیت رشد بسیار سریعی به دنبال داشت و توانست خود را به عنوان آژانس رتبه‌بندی پیشرو در آفریقا بنامد.

اخیراً شرکت‌های رتبه‌‌بندی اعتباری بر بسیاری از فرآیندهای جدید پویا همچون سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت دولت‌ها و شهرداری‌ها تاثیر می‌گذارند. به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های اعتباری، نباید از آنها و نحوه رتبه‌دهی یا اعتبارسنجی آن‌ها غافل شد و بایستی به لحاظ استراتژیک در فعالیت‌های هر شرکت، بنگاه، دولت، شهرداری و … لحاظ گردد.  

در حال حاضر رتبه‌بندی اعتباری و گسترش آژانس‌های رتبه‌بندی به کنترل بحران مالی در جهان تا حدود زیادی کمک کرده است. هدف از راه‌اندازی آژانس‌ها و تنظیم مقررات سیستماتیک آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت و رقابت است. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه بازارهای مالی و ثبات آن‌ها به طور فزاینده‌ای […]