کسری بودجه یکی از مهمترین عواملی است که تاثیر گسترده‌ای بر متغیرهای اقتصادی کشورها می‌گذارد و استمرار آن در سال‌های متوالی اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی جامعه بر جای خواهد داشت. ساده‌ترین تعریف کسری بودجه، عبارت است از هزینه‌هایی که درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد یا اینکه اقتصادی بیش از درآمدش خرج کرده یا خواهد کرد.

از بارزترین آثار سوء کسری بودجه، می‌توان به تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی اشاره نمود.

در حال حاضر، بیشتر اقتصادهای جهان، کسری بودجه خود را به کمتر از 5% تولید ناخالص داخلی کشور کاهش داده‌اند، اندکی از کشورها هم با مازاد بودجه روبه‌رو هستند. در تازه‌ترین آمار تریدینگ اکونومیکس، ونزوئلا دارای بیشترین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی جهان و کویت دارای کمترین نسبت است.

 

کشورهای دارای بیشترین کسری بودجه

ردیفنام کشورنسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸
1ونزوئلا۲۰ درصد
2اریتره۱۲.۶ درصد
3بحرین۱۱.۷ درصد
4زیمباوه ۱۱.۱ درصد
5لبنان۱۱ درصد
6عربستان ۹.۲ درصد
7عمان۹ درصد
8سودان

۸.۵ درصد

 

کشورهای دارای بیشترین مازاد بودجه

ردیفنام کشورنسبت مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸
1کویت۱۱.۴ درصد
2نروژ۷.۳ درصد
3عراق۶.۲ درصد
4جزایر فارو۵.۱ درصد
5جزایر کایمن۳.۵ درصد

 

آماری از دیگر کشورها

تا پایان سال میلادی قبل کسری بودجه استرالیا معادل ۰.۶% از تولیدات ناخالص داخلی، بلژیک ۰.۷%، برزیل ۷.۱%، کانادا ۰.۷%، چین ۴.۲%، اتحادیه اروپا ۰.۷%، فرانسه ۲.۵%، هند ۳.۴۲%، ایتالیا ۲.۲%، پاکستان ۵.۸%، اسپانیا ۲.۵%، ترکیه دو درصد، امارات ۱.۸%، انگلیس ۱.۹% و آمریکا ۳.۸% بوده است.