طبق اعلام وزارت کار ، بابت تسهیلات حمایتی کرونا یی که به متقاضیان داده می‌شود میزان وثیقه‌های سنگینی دریافت نمی‌شود و با توجه به مبالغ دریافتی، میزان وثیقه‌ها نیز متفاوت خواهد بود. این تسهیلات که جنبه حمایتی در شرایط حاضر با وجود بیماری کرونا را دارند از مبلغ 12 میلیون تومان تا 180 میلیون تومان هستند که میزان وثایق مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات به شرح ذیل می‌باشد:

  • متقاضیان تنها با ارائه سفته امضا شده می‌توانند تسهیلات 12 میلیونی و 16 میلیونی دریافت کنند.
  • متقاضیان خواهان تسهیلات 12 تا 48 میلیون تومان باید به همراه یک سفته، یک ضامن هم معرفی کنند.
  • متقاضیان برای دریافت تسهیلات 48 تا 120 میلیون تومان باید به ارائه یک سفته و معرفی 2 ضامن بپردازند.
  • همچنین متقاضیانی که خواهان تسهیلات 120 تا 180 میلیون تومان هستند صرف نظر از سفته باید 3 ضامن به بانک معرفی نمایند.
  • در نهایت در خصوص تسهیلات بالاتراز 180 میلیون تومان متقاضیان باید به ارائه تضمین‌های صندوق‌های ضمانت به بانک بپردازند.

لازم به ذکر است که دریافت کننده‌های تسهیلات مبلغ سفته‌ای که باید به بانک ارائه دهند معادل 1/5 برابر اصل و سود تسهیلات می‌باشد.