بر طبق آخرین آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، در 10 ماه نخست سال جاری به میزان 538.7 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران به فروش رفته است که از این میزان حدود 60 میلیارد ریال مختص دی ماه است. میزان سفته و برات فروش رفته در دی ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، حدود 10.5% کاهش داشته است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال 97 حدود 17% درصد افزایش را تجربه کرده است. میزان کل سفته و برات فروخته شده در شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 37% افزایش داشته است.

سفته و برات واخواستی

چه تعداد سفته و برات واخواست شده است؟

در ۱۰ ماه نخست سال جاری حدود ۶۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۵۲.۴ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد که از این تعداد 800 برگ به میزان 191.1 میلیارد ریال مربوط به دی ماه بوده است. بر همین اساس شاخص تعداد و مبلغ سفته و برات واخواستی به ترتیب 103.9 و 103.6 رسیده است که در مقایسه با ماه قبل شاخص مبلغ حدود 39% افزایش و شاخص تعداد حدود 5.3% کاهش را تجربه کرده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 11.4% افزایش و از لحاظ مبلغ 35.3% کاهش را نشان می‌دهد. همچنین شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دی ماه جاری به عدد ۹۹.۷ رسیده است که این مقدار در مدت مشابه سال قبل معادل 171.4 بوده است. متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواستی در 10 ماه نخست سال 98 به ترتیب 80.3 و 73.3 محاسبه شده است. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 6.6% و 43.6% کاهش را به دنبال داشته است.