امیر هوشنگ عصارزاده، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران گفت: نگاه بانک توسعه تعاون به بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکردی جامع، مشتمل برهوشمند‌سازی کلیه تراکنش‌ها و فرآیندهای بانکداری در سطح خرد و کلان می‌باشد. وی تصریح کرد: مدل کسب‌وکار این بانک با رویکردی نوین به مأموریت توسعه‌ای و هوشمند‌سازی فعالیت‌ها تدوین گردیده است. عصارزاده طراحی و اجرای بانکداری دیجیتال را در سازمان‌دهی و تنظیم جریان‌های بانکداری توسعه‌ای از قبیل تجهیز و تخصیص منابع، تراکنش‌ها، معاملات، حسابداری، حسابرسی و مدیریت ریسک موثر دانست و خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های نرم‌افزاری، امکانات سخت‌افزاری و بسترهای حقوقی و قانونی موردنیاز فراهم گردیده و بانک توسعه تعاون در راستای سیاست‌ها و راهبردهای مقامات پولی و مالی کشور، در مسیر بانکداری دیجیتال حرکت می‌نماید. عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون، تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی بانک را در ضمن رعایت استانداردهای مالی و بانکی حائز اهمیت برشمرد و تاکید کرد: بانک توسعه تعاون از ظرفیت‌های قانونی و امکانات داخلی، در راستای تحقق اهداف طرح‌های ملی و توسعه‌ای دولت بهره‌گیری می‌نماید. امیر هوشنگ عصارزاده، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در نشست تخصصی که با یوسفی نیا معاون فناوری اطلاعات بانک صنعت معدن و آهی مدیر امور فناوری این بانک در محل غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه انجام شد؛ با اشاره به اینکه محورهای همکاری مناسبی میان بانک توسعه تعاون و بانک صنعت و معدن وجود دارد اظهار داشت: مأموریت و تکالیف توسعه‌ای مشترک در این دو بانک سبب مشابهت فراوانی در فرآیند تأمین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی گردیده است و به اشتراک‌گذاری محصولات فناوری بانکی و دانش سازمانی می‌تواند در افزایش بهره‌وری و اعتلای خدمات توسعه‌ای طرفین موثر واقع گردد. یوسفی نیا، معاون بانکداری الکترونیک بانک صنعت و معدن نیز گفت: بانک‌های توسعه‌ای با حمایت از واحدهای تولیدی، در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تأثیرگذار بوده‌اند و با ایفای نقش عاملیت طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی دولت در مسیر صحیح بانکداری توسعه‌ای قرار دارند.