این کتاب در سال 2009 چاپ شده است و رویکرد اصلی آن بررسی و مقایسه‌ مدل‌های اعتباری که تا آن سال توسعه داده شده بودند، می‌باشد. نویسنده در این کتاب، ضمن تطابق با چالش های جدید پیش آمده ناشی از تغییرات محیطی اقتصاد جهانی، در صدد بهبود مدل‌های اعتباری و افزایش کارایی آن‌ها است.

در فصل اول این کتاب نویسنده به طور اجمالی به بررسی چگونگی اعتبارسنجی افراد و ریسک‌های اعتباری می‌پردازد. در فصل دوم کتاب روش‌های مختلف محاسبه ریسک اعتباری به وسیله کارت‌های امتیازی و اندازه‌گیری دقت آنها بررسی می‌شود. فصل سوم به تحلیل و بررسی شرایط وام‌دهی باتوجه به خصوصیات و مشخصات افراد مختلف می‌پردازد. رویکرد قیمت‌گذاری براساس ریسک، اصلی‌ترین رویکردی است که در این بخش از کتاب دنبال می‌شود. در فصل چهار نویسنده به چگونگی استفاده از زنجیره مارکوف و مدل بقا برای مدل‌سازی مشتریان بر اساس بررسی رفتار و بازپرداخت‌های اقساط آنها می‌پردازد. فصل آخر هم به بررسی چگونی تاثیر قوانین و استانداردهای بال بر روی وام گیرندگان و پیاده‌سازی معیارهایی مانند تست فشار(Stress test) می‌پردازد.

عنوان کامل: Consumer Credit Models: Pricing, Profit and Portfolios

نویسنده: By Lyn C.Thomas

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات: 385 صفحه

ناشر: Oxford University Press