به گزارش خبرگزاری Qatar Day، یکی از برنامه‌های قطر طرحی با هدف تامین مالی و ارائه خدمات در بازار جهانی دو تریلیون دلاری مالی اسلامی به وسیله راه‌اندازی سه مرکز مالی جهانی با همکاری ترکیه و مالزی است. چشم انداز مهم این برنامه، در برگرفتن کلیه معاملات اسلامی در سطح جهانی از طریق ایجاد سه مرکز مالی در استانبول، مالزی و دوحه است.

با توجه به صحبت‌های یوسف محمد الجیده، مدیر مرکز مالی قطر، دستیابی به هدف برنامه مذکور در صورتی امکانپذیر است که از برنامه کاربردی و تکنولوژی مشترک استفاده شود که لازمه این امر یک فن‌آوری و الگوی بین‌المللی است که توانایی ایجاد آن را مرکز مالی قطر دارد.

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، با توجه به این طرح پیشنهادی، پاسخگویی به نیازهای مالی اسلامی در اروپا، آسیا و خاورمیانه توسط کشورهای ترکیه، مالزی و قطر قابل انجام است. به گفته یوسف محمد الجیده، روابط میان سه کشر مالزی، ترکیه و قطر روز به روز بیشتر شده و با توجه به دیدگاه‌های مشترک میان این سه کشور اهداف فوق با سرعت بالاتری امکان دستیابی خواهند داشت.

در قطر بیش از 25 درصد از کل تأمین مالی کشور را بانک‌های اسلامی تشکیل می‌دهند و با توجه به اطلاعات موجود، در سال 2017 نرخ رشد بانکداری اسلامی حدودا 7.2 درصد بوده است. با استفاده از این برنامه امکان مقابله با محدودیت‌های مالی به وجود آمده بوسیله مدل کسب و کار دبی در منطقه خلیج فارس برای کشور قطر وجود خواهد داشت. بنابراین با عنایت به پتانسیل‌های موجود در بستر سیستم مالی کشور قطر، امکان رشد و ترقی بانکداری اسلامی و سهولت روابط تجاری با سایر کشورها فراهم خواهد شد.