در اواخر سال 98 با بروز بیماری کووید 19، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار، از حساب سپرده افرادی که دریافت کننده تسهیلات قرض‌الحسنه ای هستند اقساط ماه‌های اسفند سال 98 و فروردین و اردیبهشت سال 99 برداشت نشده ، ضمنا در خرداد ماه 99 برداشت بیش از یک قسط خلاف قانون می‌باشد.

طبق آئین نامه بانک مرکزی، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌ها موظف هستند تا تمام اقساط دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ای را درانتهای سررسید و پایان قرارداد به صورت اقساط از آنها دریافت کنند و همچنین بانک مرکزی تاکید کرد وام گیرندگان و ضامنانی که در اسفند ماه سال گذشته ، فروردین و اردیبهشت سال جاری از حساب سپرده آنها اقساط کسر شده باشد میتوانند با مراجعه به سایت www.cbi.ir شکایات خود را در قسمت «ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی» ثبت کرده تا با توجه به قوانین و مقررات برخورد شود.