افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به سهم پایین تسهیلات به بخش صادرات در میان تسهیلات بانکی کشور اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها 2% بوده که با توجه به شرایط موجود و ضرورت توسعه صادرات، این مقدار قابل قبول نمی‌باشد. در همین راستا مذاکرات متعددی با بانک‌های کشور صورت گرفته و تلاش‌ها در جهت افزایش سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی ادامه دارد. بهرامی ادامه داد: در عین حال برای ورود موثر صندوق ضمانت صادرات به بازار سرمایه برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، افزایش سهم تامین منابع مالی صادراتی از سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات دانست. وی همچنین تمرکز و عمق‌دهی به بازار اوراق بدهی را ضروری دانست و افزود: متاسفانه بازار اوراق بدهی در ایران بازاری نوپا و کم‌عمق است؛ از آنجا که توسعه بازار اوراق بدهی از طریق متنوع‌سازی منابع ایجاد اعتبار و تأمین مالی در اقتصاد و نیز افزایش شفافیت بازار مالی، در نهایت به تقویت رشد اقتصادی منجر می‌شود؛ آمادگی داریم به عنوان ضامن در انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های صادراتی ورود کرده و در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد گام برداریم.

بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: باعث افتخار است که اعلام نمائیم علی‌رغم وجود مشکلات و موانع فراوان در مسیر صادرات، به دلیل اعتبارسنجی دقیق و مدیریت ریسک کارآمد در صندوق ضمانت صادرات، متوسط ده ساله نسبت خسارت صندوق که معادل نسبت معوقات بانکی است، 6% می‌باشد. این نسبت در مقایسه با نسبت معوقات به تسهیلات سیستم بانکی کم‌تر از 50% می‌باشد.