نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) بانک ملی ایران در سطح مطلوبی قرار گرفته و از متوسط نظام بانکی بسیار پایین‌تر است. در پایان سال 1395 نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی در این بانک معادل 7.8% بود، درحالی که این نسبت در پایان سال 1396 به رقم 7.3% و در سال گذشته با کاهشی چشمگیر به عدد 6.3% رسید.

گرچه تلاش های بانک ملی ایران برای وصول مطالبات معوق به روش های قانونی بسیار موثر بوده و از این طریق حجم گسترده ای از این مطالبات به شکل جاری در آمده است، اما نباید نقش بهداشت اعتباری در ارائه تسهیلات را نیز در فرایند کاهشی NPL نادیده گرفت.

اعتبارسنجی مشتریان هنگام پرداخت تسهیلات، یکی از مهمترین اقداماتی است که همه واحدهای بانک ملی ایران به ملزم رعایت آن شده‌اند و پس از آن تضامین کافی نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت خواهد شد. با ادامه این روند، علاوه بر تضمین هزینه شدن منابع تسهیلاتی در محل خود، بازگشت منابع جهت قرار گرفتن آن در اختیار سایر متقاضیان نیز قطعی خواهد شد و در نتیجه، علاوه بر گردش نقدینگی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی نیز کاهش می‌یابد.

قبل از این معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران را در مقایسه با متوسط این عدد در نظام بانکی «خیلی خوب» عنوان کرده بود. عباس معمار نژاد با ذکر این نکته که این شاخص در بانک ملی ایران، در مقایسه با کل نظام بانکی جزو کمترین هاست، تاکید کرده بود که متوسط NPL برای کل نظام بانکی کشور، بیش از 11 است.